Ny boligpark på Eidsvågneset

    

EIDSVÅGNESET PARK AS

Boks 44 Eidsvåg

5876 BERGEN

 

Solnedgang over Askøy

PROSJEKTERINGSGRUPPEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boligparkkonsept og regu-leringsplan er utviklet av  

  ARKITEKTKONTORET 

      BJØRN BØE AS

 

         Utbygger er

 EIDSVÅGNESET PARK

      UTBYGGING AS

 

  Prosjekteringsarkitekt 

           EN TIL EN        

       ARKITEKTER  AS            

     

   Totalentreprenør er

           (EPU AS)

 

           Grunneier er

Sivilingeniør Magne J. Hessen

     (mjhessen@online.no)

Annen Informasjon

    NYHETER

 

     

Informasjon
 

                           

 

 

 

                             

 

 

  

 

                        

 

 

 

 

  • PROSPEKT

Nytt prospekt for Eidsvågneset

park er under utarbeidelse og blir tilgjengelig i fjerde kvartal 2014.

 

 

  • SALGSSTART

Salg av leilighetene i Eidsvågneset park starter i begynnesen av desember 2014.  

 

De fleste leilighetene vil bli solgt før byggestart. 

 

   

 

 

 

 

  • KONTAKTADRESSE

Alle som ønsker direkte kontakt kan henvende seg til Eidsvågneset Park AS via adressen:

 

post@eidsvagneset.no

 

                        

  • INFORMASJON

Ytterligere informasjon om prosjektet vil senere finnes på Finn.no.       

 

        HOVEDSIDE     -    Beliggenhet      -    Nærmiljø      -    Prosjektet      -    Kvaliteter      -    Informasjon

Copyright ® 2007  Eidsvågneset Park AS