Ny boligpark på Eidsvågneset

    

EIDSVÅGNESET PARK AS

Boks 44 Eidsvåg

5876 BERGEN

 

Solnedgang over Askøy

PROSJEKTERINGSGRUPPEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boligparkkonsept og regu-leringsplan er utviklet av  

  ARKITEKTKONTORET 

      BJØRN BØE AS

 

         Utbygger er

  EIDSVÅGNESET PARK

      UTBYGGING AS

 

  Prosjekteringsarkitekt 

           EN TIL EN        

       ARKITEKTER  AS            

     

    Totalentreprenør er

            (EPU AS)

 

           Grunneier er

Sivilingeniør Magne J. Hessen

     (mjhessen@online.no)

Annen Informasjon

    NYHETER

 

 • SALG: www.finn.no

       

 • Prosjektet
   

                             

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • REGULERINGSKARTET

   

   

   

  • REGULERINGSDOKUMENTER

      

  Reguleringsdokumentene er tiljengelige hos Bergen kommune.

   

                                                   

   

   

   

   

   

   

          HOVEDSIDE     -    Beliggenhet      -    Nærmiljø      -    Prosjektet      -    Kvaliteter      -    Informasjon

 •  

   

   

   

  • BESKRIVELSE

           

  Det regulerte området er totalt 6,5 mål, inklusive det kommunale friområdet rundt avkjørselen i Eidsvågveien (lysegrønt). Boligparken er 4,6 mål (mørkegrønt) og består hovedsakelig av boligarealer (gult) og kjøre- og gangveier (grått).

   

  Det skal være fire bygg innenfor området. Øverst  ligger et kombinert parkerings- og bolighus(B1), foran kommer det en såkalt "Byvilla" (B2), nedenfor vil det ligger et bolighus (B3) og i nord (i det venstre hjørnet) kommer en betydelig ombygget versjon av det eksisterende bolighus (B4). Tilsammen er det planlagt 15 leiligheter.

   

  Langs Eidsvågveien kommer det et 2,5 meter bredt fortau i ca 90 meters lengde.

   

  Hovedinngangen til boligparken blir omtrent midt på stikkveien parallelt med Eidsvågveien, men ca en meter lavere enn fortauet. På dette nivået vil boligbygget være i to etasjer og høyeste punkt vil være ca 5,5 meter over fortausnivået.

   

  Parkeringsbygget vil ligge øverst mot Eidsvågveien, men skjult under boligdelen i hovedbygget. Innenfor området vil det være  plass til vel 30 biler.

   

  Boligparken vil være svært solrik og daglig ha over 16 timers soltid midt på sommeren. Da går solen ned i nord-nordvest ca kl 23:15, og det synet kan til tider være spektakulært.

   

  Hovedutsikten mot byfjorden går i vest-nordvestlig retning og gjen-nomsnittlig utsiktspanorering mot byfjorden og Askøy vil være ca 90 grader.

   

  Det hvite huset på bildet (Eidsvågveien 21) skal rives og erstattes med den nye byvillaen (B2 i reguleringsplanen). Den gule boligen (Eidsvågveien 23) skal ikke rives, men utvides og bygges om til samme arkitektoniske uttrykk som de øvrige bygg i boligparken.

   

  Boligparken vil hovedsakelig være bilfritt område, med unntak av nyttekjøring.                                           

         

  Copyright ® 2007  Eidsvågneset Park AS  

  Eidsvågneset park har lenge vært et reguleringsprosjekt, og den endelige reguleringsplanen ble vedtatt tidlig i 2006.  Prosjektet er nå inne i detaljprosjekteringsfasen, som bl.a inkluderer endelig utforming av romplaner, innvendige og utvendige overflater, energiløsninger mm., samt utforming av det utvendige parkanlegget.

     Bilde fra eksisterende terreng i nordvestlig retning mot Askøy