Tilbake til EIDSVÅGNESET PARK   >>>   HOVEDSIDE  -  Beliggenhet  -  Nærmiljøet   -   Prosjektet   -  Kvaliteter  -  Informasjon

 

NYHETER 15. mai 2007:      PROSJEKTUTSETTELSE

På grunn av et overopphetet byggemarked er prosjektet Eidsvågneset park utsatt i tre måneder      

I følge Statistisk Sentralbyråd har byggekostnadene i Norge steget 1,5 prosent fra mars til april 2007. Fra  april i fjor til april i år har prisene steget 7,6 %. Det er tømmerprisene som stiger mest, og stigningen har hatt mest innvirkning på byggeprisene for eneboliger. For boliger i betong har kostnadene økt med henholdsvis 0,8 % siste måned og 6,3 % siste år. En utflating av kostnadsutviklingen er ventet. 

Selv om også salgsprisene for nye leiligheter har steget parallelt med kostnadsutviklingen, er det av strategiske grunner vedtatt å utsette videreutviklingen av prosjektet i tre måneder.

Markedsutviklingen innenfor boligsektoren vil bli fulgt nøye, og ny informasjon vil bli gitt i august måned.

 

 Tilbake til EIDSVÅGNESET PARK   >>>   HOVEDSIDE  -  Beliggenhet  -  Nærmiljøet   -   Prosjektet   -  Kvaliteter  -  Informasjon