Tilbake til EIDSVÅGNESET PARK   >>>   HOVEDSIDE  -  Beliggenhet  -  Nærmiljøet   -   Prosjektet   -  Kvaliteter  -  Informasjon

 

NYHETER 15. august 2007:      PROSJEKTUTSETTELSE

På grunn av et overopphetet byggemarked er prosjektet Eidsvågneset park ytterligere utsatt

Av strategiske grunner er det vedtatt å utsette videreutviklingen av prosjektet i tre nye måneder.

Markedsutviklingen innenfor boligsektoren vil bli fulgt nøye, og ny informasjon vil bli gitt i november        måned 2007.