Ny boligpark på Eidsvågneset

    

EIDSVÅGNESET PARK AS

Boks 44 Eidsvåg

5876 BERGEN

 

Solnedgang over Askøy

PROSJEKTERINGSGRUPPEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boligparkkonsept og regu-leringsplan er utviklet av  

  ARKITEKTKONTORET 

      BJØRN BØE AS

 

      Utbygger er

EIDSVÅGNESET PARK

     UTBYGGING AS

 

 Prosjekteringsarkitekt er

           EN TIL EN        

       ARKITEKTER  AS            

     

    Totalentreprenør er

            (EPU AS)

 

           Grunneier er

Sivilingeniør Magne J. Hessen

     (mjhessen@online.no)

Annen Informasjon

    NYHETER

 

     

Beliggenheten
 

                           

 

 

                  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Eidsvågneset ligger i nordre bydel, som en halvøy ut i byfjorden rett øst for Erdal på Askøy 

                               

 

                                                   

 

 

 

             

                            I tidligere tider var Eidsvågneset ubebygd og tjente kun som utmark for gårdene i Eidsvåg.

                            Det var et forholdsvis bart og karrig landskap med lav vegitasjon, men godt som beiteland.

 

                            Da veien rundt Eidsvågneset ble bygget i 1929, ble det etablert ny bussforbindelse mellom

                            Åsane og Bergen rundt Eidsvågneset. Eidsvågveien ble da hovedveien mellom Bergen og

                            Åsane og erstattet den tidligere hovedveien over Munkebotten. Da Eidsvågtunellen ble

                            bygget ble det forholdsvis lite trafikk rundt "Nesset", som Eidsvågneset ble kalt den gangen.

 

                            På grunn av veien og bussforbindelsen ble Eidsvågneset gradvis omregulert til boligformål.

                            I de første årene etter krigen ble det bygget flest en-, to- og tremannsboliger, og enkle såkalte

                            byggmesterhus. Senere ble det bygget både lave boligblokker, rekkehus og mindre eneboliger.

                            På grunn av gode solforhold, nærhet til sentrum og gode kommunikasjoner, er Eidsvågneset 

                            i dag ett av de mest attraktivte boligområder i Bergen, men har desverre for få ledige byggetomter.

 

                            Eidsvågneset park er trolig ett av de siste "ledige" tomteområder på "Nesset". Området skal

                            bebygges som en moderne boligpark, og det arkitektonisk uttrykket blir: "Byvilla med funkispreg".

 

 

 

        HOVEDSIDE     -    Beliggenhet      -    Nærmiljø      -    Prosjektet      -    Kvaliteter      -    Informasjon

Copyright ® 2007  Eidsvågneset Park AS  

Følger man sjølinjen mellom Sandviken  og Eidsvåg kommer man til Eidsvågneset.

 

Det er det neset som stikker ut  i  by-fjorden ca. 5 km nord for Sandviken.

 

Ytterst på dette neset, på nedsiden av  hovedveien, der den svinger inn mot  Eidsvåg, ligger det planlagte bolig-området Eidsvågneset park.

 

Boliområdet ligger ca 500 meter  fra Nordre Lønborg,  og mindre enn 8 km 

fra Bergen sentrum.

 

Veien rundt Eidsvågneset går mellom to avkjørsler på E-39 nord for Bergen sentrum (på begge sider av Eidsvågs-tunnelen). 

 

Veien til Eidsvågneset er godt skiltet, både ved avkjørselen nær Breiviken

(ved Norges Handelshøyskole), og ved avkjørselen  i Eidsvåg.

 Byfjorden i Bergen mot nord